OKVI
Click to order
A BEVÁSÁRLÁSTÁSKA
Total: 
Email
Név
Cím
Ország
Telefonszám
FREE SHIPPING FROM 20000 Ft
ÚJ KOLLEKCIÓ - AINES

Jogi terület

Jogi terület

FONTOS KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK
Weboldal látogatója – olyan személy, aki rendelés leadása nélkül érkezett az okvi.eu weboldalra.
Felhasználó - a Weboldal azon egyéni látogatója, aki elfogadja a Felhasználói Szerződés feltételeit és online kíván megrendelést leadni az okvi.eu oldalon.
Vevő - Felhasználó, aki megrendelést adott le az okvi.eu-n abból a célból, hogy személyes szükségletekre vásároljon árut.
Eladó - VITALII HRYMALIUK magánvállalkozó, Ukrajna hatályos jogszabályai szerint. Az eladó nem áfafizető Ukrajnában. Az áruk értékesítése az Eladó raktáraiból történik.
Webhely - okvi.eu
Áruk – ruhák, kiegészítők és egyéb áruk, amelyeket az Eladó weboldalán értékesítenek.
Megrendelés - a Vevő helyesen teljesített kérése az Eladó Weboldalán kiválasztott Áruk megvásárlására és a Vevő által megadott címre történő szállítására.
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1.1 Az eladó online értékesít az okvi.eu oldalon.
1.2 A Weboldalon keresztül történő árurendeléssel a Felhasználó elfogadja az Áruk alábbi értékesítési feltételeit (a továbbiakban - Áruértékesítési Feltételek). Egyet nem értés esetén a Felhasználó köteles haladéktalanul abbahagyni a Szolgáltatás használatát, és el kell hagynia az okvi.eu weboldalt.
1.3. Jelen áruk értékesítési feltételei, valamint a Weboldalon bemutatott Árukkal kapcsolatos információk nyilvános ajánlat a Ptk. Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 633. cikke.
1.4. Jelen feltételeket az Eladó a Felhasználó/Vásárló értesítése nélkül egyoldalúan módosíthatja. A Feltételek új változata eltérő rendelkezés hiányában a Weboldalon történő közzététel pillanatától lép hatályba.
1.5. A Szerződés attól a pillanattól lép hatályba, amikor az Eladó a Megrendelés elfogadásáról szóló elektronikus visszaigazolást megküldi a Vevőnek, amikor a Vevő az okvi.eu weboldalon leadja Megrendelését.
Az Áruk adásvételére vonatkozó szerződés attól a pillanattól tekintendő megkötöttnek, amikor az Eladó a Vevőnek elszámoló okiratot bocsát ki, amely megerősíti az Áruk kifizetését vagy a pénzeszközök Eladó bankszámláján történő jóváírását.
A Weboldal Látogatója/Felhasználója/Vásárló az Eladó e-mail-címének és telefonszámának közlésével hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó, valamint az Eladó által megbízott harmadik személyek az említett kommunikációs eszközöket használhassák. a Honlap látogatóival/felhasználóival/vásárlóival szembeni kötelezettségek teljesítése, reklám- és tájékoztató levelezés céljából, a kedvezményekről, a közelgő és aktuális akciókról és az Eladó egyéb tevékenységeiről szóló tájékoztatást, áruk kiszállítása céljából, valamint egyéb, közvetlenül kapcsolódó információkat tartalmazó kötelezettségek teljesítésére.
2. ÁRUK ÉS MEGRENDELÉS
2.1 Az Eladó lehetővé teszi a Weboldalon bemutatott Áruk szállítását. A Termékhez mellékelt fényképek a Termék egyszerű illusztrációi, és eltérhetnek a Termék tényleges megjelenésétől. A Termékhez mellékelt leírások/jellemzők nem állítják a teljesség igényét, és nyomtatási hibákat is tartalmazhatnak. Az Árukra vonatkozó információk pontosításához a Vevőnek a hello@okvi.eu levél megírása után e-mailben kell fordulnia.
2.2 A Vevő által megrendelt Áru hiánya esetén az Eladó raktárában, az Eladónak jogában áll kizárni a megadott árut a Megrendelésből / törölni a Vevő megrendelését, miután erről a Vevőt a megfelelő elektronikus üzenet elküldésével értesítette. a Vevő által megadott címre.
2.3. A Vevő teljes mértékben felelős a téves adatok közléséért, amelyek következtében az Eladó nem tudja megfelelően teljesíteni a Vevő felé fennálló kötelezettségeit.
2.4. Az okvi.eu oldalon történő online Megrendelés leadása után a Vevő a Vevő által megadott e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kap a szállítás várható időpontjáról. A jelen Megrendelést kézbesítő menedzser pontosítja a Megrendelés részleteit, megállapodik a szállítási időpontban, amely a megrendelt Áruk Eladó raktárában való elérhetőségétől, valamint a Megrendelés feldolgozásához és kiszállításához szükséges időtől függ.
2.5 A várható szállítási időpontról a Megrendelést kiszolgáló menedzser e-mailben vagy a Vevő felé intézett ellenőrző felhívás útján értesíti a Vevőt.
Az Áru szállításának időpontját az Eladó objektív okok fennállása esetén az Eladó véleménye szerint egyoldalúan módosíthatja.
3. RENDELÉS SZÁLLÍTÁS
3.1 Az Árut postai kézbesítés formájában, a Weboldal fizetőoldalán történő fizetéssel vagy az Árukról szóló elektronikus számlával bankkártyával vagy átutalással kézbesíti a posta. Szállítási módok: DHL futárszolgálat vagy egyéb az Eladó döntése szerint. A Vevő és a Vevő a Megrendelés visszaigazolásakor konkrét szállítási feltételekben állapodhat meg.
3.2 A területi áruszállítás online történik.
3.3 A szállítás késése előre nem látható körülmények miatt lehetséges, amelyek az Eladó hibájából következtek be.
3.4 Szállításkor a Megrendelés átadásra kerül a Vevőnek vagy a Megrendelésben Átvevőként megjelölt harmadik személynek (a továbbiakban: Vevő és harmadik személy, mint "Átvevő"). Amennyiben a készpénzes fizetéssel kifizetett Megrendelés átvétele nem lehetséges a fent említett személyek által, a Megrendelés átadható annak a személynek, aki a Megrendelésről tájékoztatást tud adni (a küldemény száma és/vagy a címzett neve), valamint a Megrendelés teljes árát kifizeti a Megrendelést szállító személynek.
3.5 A véletlen halál vagy az áru sérülésének kockázata attól a pillanattól száll át a Vevőre, amikor a Megrendelést átadják neki, és a Megrendelés átvevője aláírja a Megrendelés kézbesítését igazoló dokumentumokat.
3.6 Az egyes Megrendelések szállítási költségét a Vevő fizeti, kivéve, ha az a weboldalon a „Kézbesítés és visszaküldés" részben külön szerepel.
3.7. Az Eladó azon kötelezettsége, hogy az árut a Vevőnek átadja, teljesítettnek minősül a küldemény Vevő általi kézhezvételének időpontjában, mivel ez az időpont a postai kommunikáció mindenkori szabályai szerint kerül meghatározásra.
Az árut tartalmazó küldemények kézbesítésének és nyilvánosságra hozatalának rendjét a vonatkozó postai szabályok szerint kell meghatározni.
3.8. A Megrendelés futártól történő átvételekor az Átvevő köteles megvizsgálni a leszállított Árut, és ellenőrizni, hogy megfelelnek-e az Áru bejelentett minőségének, választékának és hiánytalanságának, valamint ellenőrizni kell a leszállított Áru élettartamát és a csomagolás sértetlenségét. Abban az esetben, ha a kiszállított Áruval kapcsolatban nincs reklamáció, az Átvevőnek be kell jelentkeznie a „Megrendelő szállítási űrlapon" és ki kell fizetnie a Megrendelést. A szállítási dokumentumokon található aláírás azt jelzi, hogy az Átvevőnek az Áruval szemben semmilyen követelése nincs, és az Eladó az Áru szállítási kötelezettségének maradéktalanul és szabályszerűen eleget tett.
3.9. A dátumot, időpontot és szükség esetén a szállítási útvonalat egy menedzser határozhatja meg, aki felveszi a kapcsolatot a Vevővel a Megrendelés megerősítése érdekében.
3.10. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
szállítás - olyan külön szolgáltatás, amely nem képezi a Vevő által megvásárolt Áru szerves részét, és amely akkor ér véget, amikor az Átvevő átveszi az Árut és kifizeti azt.
A Vevő által online vásárolt és Ukrajnán kívülre szállított árukra a Vevő által meghatározott átvételi országban behozatali adók, vámok, áfa és importkorlátozások vonatkozhatnak, amelyek kifizetése a Vevő személyes felelőssége, és méretük nem módosítható. részben vagy egészben az Eladó által kompenzálva vagy előre online kalkulálva.
4. ÁRUK FIZETÉSE
4.1 Az áruk ára dollárban, euróban és hrivnyában értendő, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A rendelés összege a megrendelt áru értékéből áll.
4.2 Az áruk ára online, az okvi.eu oldalon található. Abban az esetben, ha a Vevő rossz áron rendelt árut, az Eladó erről értesíti a Vevőt, hogy erősítse meg a Megrendelését a helyesbített áron, vagy törölje a Megrendelést. Ha a Vevővel nem lehet kapcsolatba lépni, a Megrendelés töröltnek minősül.
4.3 Az áru árát az Eladó egyoldalúan módosíthatja. A Vevő által megrendelt Áruk ára nem változhat.
4.4 A fizetés teljesítése: A Megrendelés végrehajtása és Ukrajna területén történő utólagos elküldése esetén - hrivnyában készpénz nélküli pénzeszközzel a Megrendelés elküldése előtt a Megrendelés összegének megfelelő összegben, figyelembe véve a kedvezményeket.
4.5. Az Eladó jogosult az Árukra engedményeket adni és bónuszprogramot létrehozni. A kedvezmények, bónuszok, a felhalmozás módja és feltételei online elérhetőek, és az Eladó egyoldalúan módosíthatja azokat.
5. ÁRUK ÉS PÉNZVISSZATÉRÉS
5.1. A Vevőnek jogában áll visszautasítani az átvett Árut és felmondani az adásvételi szerződést az Áru átvételének napjától számított 30 naptári napon belül, ide nem értve a vásárlás napját, kivéve a csere- és visszaküldésre nem kötelezett Árukat. az ukrán miniszteri kabinet határozata N172 dd. 1994.03.19. „Egyes törvények módosításáról a módosított és kiegészített „Fogyasztói jogok védelmében". Részletekért lásd a weboldal Szállítás és visszaküldés menüpontját.
5.2. A visszaküldött árut, minden pecséttel, címkével a Vevő postai úton küldje el.
5.3 Az áruk visszaküldése megfelelő minőségű
5.3.1 Áruvisszaküldés akkor lehetséges, ha az Árut nem használták, megjelenése, fogyasztói tulajdonságai, pecsétjei, címkéi megőrizték, és az eladott Áruval együtt a Vevő részére kiállított elszámolási okiratot megőrizték.
5.3.2 Ha a Vevő megtagadja a Vevőnek már elküldött árut, az Eladó visszatéríti a visszaküldött Áru költségét a Vevőnek, kivéve az áru visszautasítására vonatkozó bírságot, amelyet az Eladó minden esetben egyedileg határoz meg. Ukrajnán kívülre feladott megrendelés, a visszaküldött árunak az Eladó raktárába való beérkezésétől számított 30 napon belül, a Vevő által kitöltött visszaküldési kérelemmel együtt. Az Áru visszaszállításának költsége visszaküldés esetén a Vevőt terheli. Az Áru költségének visszatérítése kizárólag az Árumegrendelésben meghatározott személy részére történik. Amennyiben a Vásárló a Megrendelésben hibás adatokat adott meg, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárlót visszautasítsa a visszatérítésre.
5.3.3. Ha a Vevő kérésére hasonló áruk nem kerülnek értékesítésre az Eladónál, a Vevőnek jogában áll megtagadni a jelen Szerződés teljesítését, és követelnie a megadott Árukért kifizetett pénzösszeg visszatérítését. Az Eladó az áru visszaküldését követő 30 napon belül visszatéríti a visszaküldött Áruért kifizetett összeget.
5.3.4 Az 5.3.2. pontban szereplő visszautasítási bírság az Eladónál felmerülő összes költség, ha a Vevő megtagadja rendelésének átvételét, nevezetesen: oda-vissza szállítási költségek, beleértve a kicserélt áruk szállításának költségeit, az áru vámkezelése (beleértve a behozatali vámokat, áfát, közvetítői szolgáltatásokat stb.) és az Eladónál a visszaküldéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket.
5.3.5. Ha a Vevő megfelelő minőségű árut küld vissza, de az Eladó kézhezvételekor kiderül, hogy az Ukrán Miniszteri Kabinet N172 dd. határozata alapján az árut semmilyen okból nem lehet visszaküldeni. 1994.03.19. „Egyes „Fogyasztói jogok védelméről" szóló törvények módosításáról, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott bármely okból, ezt a terméket a Vevő költségére visszaküldjük.
5.3.6 Nemzetközi kézbesítési szolgáltatók, például DHL és mások által történő áruszállítás esetén a szállítás a Vevő ajtajáig történik. Az áru átvételének igazolása a csomag átvételekor a Vevő vagy az ezen a címen tartózkodó más személy aláírása (az érintett futár és postai kézbesítési szolgálatok szállítási szabályai szerint). Az árut akkor is a Vevőhöz kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő utasította a fent említett kézbesítési szolgáltatók képviselőit, hogy a csomagot a Vevő jelenléte nélkül hagyják az ajtónál. Ebben az esetben a csomag át nem vételének kockázata teljes mértékben a Vevőt terheli.
5.4. Nem megfelelő minőségű áru visszaküldése:
5.4.1 A termék nem megfelelő minősége - olyan áru, amely hibás és nem képes ellátni funkcionális tulajdonságait. Az átvett Áruknak meg kell felelniük a Weboldalon vagy e-mailben található leírásnak. Az online/e-mailben található leírásban szereplő dizájn vagy dizájnelemek eltérései nem jelentik a Termék nem megfelelő minőségét vagy funkcionalitását.
5.4.2 Az Áruk megjelenését és hiánytalanságát, valamint a teljes Megrendelés hiánytalanságát az Átvevő az Áru átadása pillanatában ellenőrzi. A Megrendelés átvételekor a Vevő köteles megerősíteni, hogy az Áru látható hibáktól, karcoktól vagy egyéb sérülésektől mentes. És hogy az áruk teljes mértékben megfelelnek a rendeltetésszerű használatuknak.
5.4.3. A Megrendelés kézhezvételét követően az áru külső hibáira, mennyiségére, hiányosságára és kereskedelmi viseletére vonatkozó követelések nem fogadhatók el.
5.4.4 Ha a nem megfelelő minőségű árut a Vevőnek átadták, és az Eladó előzetesen másként nem állapodott meg, a Vevő az Árut visszaküldheti. Az ilyen áruk visszaküldése kézbesítéskor a Vevő költségére történik.
5.4.5 A kifizetett áruk visszatérítésére vonatkozó igények a kereset benyújtásától számított 30 napon belül teljesíthetők.
5.5. A visszatérítés a kifizetett Áru értékének arra a bankkártyára történő visszatérítésével, amellyel a fizetés történt, vagy banki átutalással történik, attól függően, hogy az Áru ellenértéke hogyan történt.
5.6 Az Árugaranciát a gyártó határozza meg, és azt a címkén vagy címkén kell feltüntetni. Az Eladó köteles gondoskodni az Áruk megfelelő alkalmazásáról a
6. FELELŐSSÉG
6.1 Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnek a Weboldalon keresztül vásárolt Áruk nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
6.2 Az Eladó nem vállal felelősséget a külső források tartalmáért és működéséért.
Made on
Tilda